Explore AOI Innovation at TEK.day 2024: Join Mek in Wrocław

Mek at TEK.day in Poland March 2024

Mek will be showcasing its cutting-edge AOI solutions at the esteemed Tarczyński Arena in Wrocław on March 14th. TEK.day is a one-day event tailored for professionals in the electronics design and production industry, offering a unique blend of exhibition, lectures, and events.

At TEK.day, Mek will be demonstrating the revolutionary SpectorBOX X1 3D THT AOI system, designed to deliver direct volumetric measurements of solder joints from soldering systems, including Selective, Wave, Robotic, Pin-in-Paste Reflow, and Manual soldering. With its compact modular design and impressive high clearance, this 3D THT AOI system sets new standards in quality control, offering effective shadow and high reflection suppression, along with high repeatability rates in 3D volumetric measurements, all at a highly competitive price point.

TEK.day is tailored to meet the diverse needs of professionals in the electronics industry. With 178 stands featuring key distributors of electronic components, electronics manufacturing equipment, EMS providers, and other industry players, TEK.day offers a prime opportunity to network, forge new partnerships, and explore innovative solutions. Additionally, attendees can enrich their knowledge and gain inspiration from a series of lectures organized by EMC4B and leading companies in the industry.

Wrocław is at the epicenter of the Polish electronics industry and is also home to key players in the new space industry, 3D printing, design firms, and MedTech startups, creating a vibrant environment.

Join us at TEK.day completely free of charge where the Marantz AOI experts will be available to discuss your application requirements.

 

Poznaj innowacje AOI na TEK.day 2024: Dołącz do Mek we Wrocławiu

Mek zaprezentuje swoje najnowocześniejsze rozwiązania AOI w cenionej Tarczyński Arena we Wrocławiu 14 marca. TEK.day to jednodniowe wydarzenie dostosowane do potrzeb profesjonalistów z branży projektowania i produkcji elektroniki, oferujące unikalne połączenie wystawy, wykładów i wydarzeń.

Podczas TEK.day, Mek zademonstruje rewolucyjny system SpectorBOX X1 3D THT AOI, zaprojektowany do dostarczania bezpośrednich pomiarów objętościowych połączeń lutowniczych z maszyn lutowniczych, w tym lutowania selektywnego na fali, lutowania na fali w agregacie, lutowania robotem, lutowania rozpływowego Pin-in-Paste i lutowania ręcznego. Dzięki kompaktowej modułowej konstrukcji i imponującemu wysokiemu prześwitowi, ten system 3D THT AOI wyznacza nowe standardy kontroli jakości, oferując skuteczne tłumienie cieni i odbić, a także wysoką powtarzalność pomiarów objętościowych 3D, a wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie.

TEK.day jest dostosowany do różnorodnych potrzeb profesjonalistów z branży elektronicznej. Dzięki 178 stoiskom z kluczowymi dystrybutorami komponentów elektronicznych, sprzętu do produkcji elektroniki, dostawcami EMS i innymi graczami z branży, TEK.day oferuje doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów, nawiązywania nowych partnerstw i odkrywania innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo, uczestnicy mogą wzbogacić swoją wiedzę i czerpać inspirację z serii wykładów organizowanych przez EMC4B i wiodące firmy w branży.

Wrocław jest epicentrum polskiego przemysłu elektronicznego, a także domem dla kluczowych graczy w nowej branży kosmicznej, druku 3D, firm projektowych i startupów MedTech, tworząc tętniące życiem środowisko.
Dołącz do nas na TEK.day całkowicie bezpłatnie, gdzie eksperci Marantz AOI będą dostępni, aby omówić wymagania dotyczące aplikacji.

X

Forgot Password?

Join Us